Rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Aitoataitoa.fi (Y-tunnus 1707811-1)
Pohjankyläntie 37 B 10
85100 Kalajoki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Tomi Tirri
Puhelin +358 50 474 7477
Sähköposti info@aitoataitoa.fi.

REKISTERIN NIMI

Aitoataitoa.fi:n asiakasrekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Aitoataitoa.fi:n asiakkaaksi, ostanut Aitoataitoa.fi:stä tuotteita ja/tai osallistuu Aitoataitoa.fi:n järjestämään tilaisuuteen tai yhtiökokoukseen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Aitoataitoa.fi:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Aitoataitoa.fi:n  toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Aitoataitoa.fi:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Aitoataitoa.fi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Aitoataitoa.fi:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Aitoataitoa.fi:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Aitoataitoa.fi:n asiakaspalveluun, sähköpostitse info@aitoataitoa.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

- Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Postiosoite
- Puhelinnumero
- Tiedot käsitellyistä tilauksista
- Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Aitoataitoa.fi:n käytössä, paitsi Aitoataitoa.fi:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Aitoataitoa.fi:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Aitoataitoa.fi:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Aitoataitoa.fi:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Aitoataitoa.fi:n salasanasuojatulla palvelimella.