Tietosuojaseloste ja evästeet

REKISTERINPITÄJÄ

Aitoataitoa.fi (Y-tunnus 1707811-1)
Pohjankyläntie 37 B 10
85100 Kalajoki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Tomi Tirri
Puhelin +358 50 474 7477
Sähköposti info@aitoataitoa.fi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Aitoataitoa.fi:n asiakasrekisterin käyttötarkoituksena on asiakkuuden hallinta sekä asiakaslaskutus sekä mahdollistaa
viestiminen Aitoataitoa.fi:n potentiaalisille asiakkaille koskien yrityksen tuotteita ja palveluja.


ASIAKASREKISTERIMME TIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEITA OVAT

a) Sopimuksen täytäntöönpaneminen tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen
rekisteröidyn pyynnöstä (esim. yhteydenotto-/tarjouspyynnön perusteella).
b) Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (esim. kirjanpitolain velvoitteet).
c) Rekisterinpitäjän oikeutettu etu tehdä suoramarkkinointia asiakkaille, ellei asiakas ole sitä nimenomaisesti
kieltänyt.
d) Rekisteröidyn suostumus (Tilauksen yhteydessä annettu lupa tai uutiskirjeen tilauspyyntö)


REKISTERINPITÄJÄN OIKEUTETUT EDUT

Rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna on tehdä suoramarkkinointia rekisterinpitäjän tuotteista ja palveluista
asiakkaille, elleivät he ole nimenomaan kieltäneet suoramarkkinointia.


REKISTERISSÄ KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, osoite, puh ja sähköposti, syntymäaika, tilaushistoria sekä asiakkaan
ja Aitoataitoa.fi:n välinen sähköinen viestiliikenne. Uutiskirjeen tilauslomakkeella kerätään vain nimi, kotipaikkakunta
ja sähköpostiosoite.


REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin henkilötietoja kerätään suoraan rekisteröidyltä itseltään tilaustapahtuman yhteydessä sekä yrityksen
Internet-sivuilla täytettävän lomakkeen (uutiskirjelomakkeen) avulla. Uutiskirjelomakkeelta saatuja henkilötietoja
käytetään vain uutiskirjeen lähettämistä varten.


HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA -RYHMÄT

Asiakasrekisteriä käsittelevät Aitoataitoa.fi:n henkilökunta asiakaspalvelu- ja tilaustapahtumien yhteydessä.
Pankki- tai korttitietoja ei näe kukaan. Asiakasrekisterin tietoja voidaan luovuttaa toimenpiteiden, kuten
laskutus- ja kirjanpitotoimien, sekä sähköposti- ja puhelinviestinnän suorittamista varten yhteistyökumppaneillemme:
Tiliviesti Oy, y-tunnus:2275278-0, kirjanpito jne. (tilitoimistopalvelut)
Visma Passeli Oy, y-tunnus: 1043560-6, laskutus- ja reskontra-ohjelmiston järjestelmätoimittaja
Mailerlite UAB, Paupio g. 46, 11341 Vilna, Liettua, info(ät)mailerlite.com, uutiskirjeiden lähettämispalvelu


TIETOJEN SIIRTO KOLMANSIIN MAIHIN (EU/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE)

Tämän rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.


HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme henkilötietoja tässä asiakasrekisterissä koko asiakassuhteen keston ajan ja sen jälkeen vielä 36 kk
asiakassuhteen ylläpitoa varten.


REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet koskien tässä rekisterissä oleva henkilötietojansa.

1) Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin tässä rekisterissä, mikäli
oikeuksia pyytävä henkilö pystytään luotettavasti tunnistamaan rekisteröidyksi. Tätä oikeutta käyttävän rekisteröidyn
pyynnöstä rekisterinpitäjä toimittaa rekisteröidylle otteen niistä henkilötiedoista, joita rekisterissä on.
2) Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on virheellisiä,
epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja.
3) Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.
4) Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistettua (”oikeus tulla unohdetuksi”). Henkilötiedot
poistetaan markkinointirekisteristä mm., kun
a. Henkilötietojen käsittelylle ei ole enää tarvetta
b. Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
c. Rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.
5) Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli
a. rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi,
jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
b. käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen
sijaan niiden käytön rajoittamista
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity
tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
6) Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterin
pitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.
7) Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Evästeiden käyttö, aitoataitoa.fi

Käytämme evästeitä tässä sivustossa moniin käyttötarkoituksiin, jotka liittyvät sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin.
Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden tallentamiseen esimerkiksi selaimen tai muun sovelluksen asetusten avulla. Voit halutessasi myös kieltää evästeiden käytön.

Mitä evästeet ovat?

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustossa. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle.

Evästeiden estäminen

Jos haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia. Lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimessasi on osoitteessa http://aboutcookies.org/. Jos estät evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustossa. Huomaa kuitenkin, että estämällä evästeiden käytön saatat estää myös
joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen.

aitoataitoa.fi -sivuston käyttämät evästeet

Google Analytics
Seuraamme Google Analyticsin avulla, kuinka moni käyttää sivustoamme sekä tarkastelemme käynteihin liittyvää teknistä tietoa. Tällaista tietoa on esimerkiksi, mitä selainta (Internet Explorer, Firefox, Chrome) ja mitä käyttöjärjestelmää (Windows, Mac, jne.) käytetään. Teemme tämän parantaaksemme käsitystämme sivuston käyttäjistä ja muokataksemme sen pohjalta sivustoa käytettävämmäksi. Google asettaa tämän evästeen.

Lisätietoja

Lisätietoja käyttämistämme evästeistä voit pyytää tarvittaessa sähköpostitse info@aitoataitoa.fi.


Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 31.05.2018.